Inschrijven

INSCHRIJVING Lidmaatschap

  • – Contributie lid per jaar: € 27,00 + adm. kosten éénmalig € 3,00 = € 30,00
  • – Betaling bij inschrijving als nieuw lid één jaar vooruit te voldoen
  • – Bank: NL92 INGB 0004 0719 76 EPC Waterland
  • – Men is pas lid als dit formulier is ingevuld en bovenstaand bedrag overgemaakt is, dan wel contant aan de kas betaald is
Ontvang de Nieuwsbrief


Facebook