Inschrijven

INSCHRIJVING Lidmaatschap

  • – Contributie lid per jaar: € 27,00 + adm. kosten éénmalig € 3,00 = € 30,00
  • – Betaling bij inschrijving als nieuw lid één jaar vooruit te voldoen
  • – Bank: NL92 INGB 0004 0719 76 EPC Waterland
  • – Men is pas lid als dit formulier is ingevuld en bovenstaand bedrag overgemaakt is, dan wel contant aan de kas betaald is
Corona

In verband met de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus zijn alle genoemde activiteiten onder voorbehoud.

Ontvang de Nieuwsbrief


Facebook